Profil Match er et landsdækkende vikarbureau 

Vi er et vikar- og rekrutteringsbureau som i tæt samarbejde med virksomheder fra hele Danmark, har stået for at finde de rigtige vikar- og rekrutteringsløsninger inden for lager, produktion, kontor, administration og håndværkere.

Vi har specialiseret os i at afdække og lytte til virksomhedernes behov og forventninger til en ny medarbejder, og gennem en grundig og professionel rekrutteringsproces, finder vi den rette kandidat til stillingen.

Vores udgangspunkt er, at vi ved at afstemme forventninger med virksomheden fra begyndelsen og løbende opdatere omkring rekrutteringsprocessens fremskridt, får fundet den helt rigtige medarbejder til stillingen og dermed letter virksomheden for denne arbejdsbyrde og dens proces.

Profilmatch lounge

Passion og dynamik

Engagement, viljestyrke og begejstring er nogle af de egenskaber, der udgør vores passion, og den kommer naturligt, når man har et direkte ansvar, og en glæde ved sit job. Passion og dynamik kommer ofte fra et ønske om at gøre en forskel. Og det arbejde, vi hver dag udfører med at bringe kandidater og virksomheder sammen, gør en kæmpe forskel og gør mange mennesker glade.

Ordentlighed og umage

Vi tager ansvar. Ansvar og umage over for vores kunder for at finde de rette kandidater, og ansvar over for vores kandidater for at sikre en ordentlig ansøgningsproces og finde passende arbejde til så mange som muligt.
Vi tror, at det enkelte menneske rummer en række kvaliteter, der kommer til udtryk på forskellige måder.
Det forpligtiger os til at gøre os umage til at levere en indsats, der bæres af en høj kvalitet. Vi løser det ved at levere individuelle, tilpassede forløb frem for færdige, faste koncepter. Og vægten er hele tiden lagt på at levere løsninger, der sikrer resultater på den lange bane i et tæt og forpligtigende samarbejde med vores kunder.

Samarbejdsglæde og teamwork

Samarbejde, fællesskab og trivsel er i centrum hos Profilmatch. Vi er et team der hjælper hinanden og gør hinanden bedre. Vi søger inspiration i sportens verden og på den måde overkommer vi mere, lærer mere og leverer en bedre service for kunder og kandidater. Vi bidrager alle med vores forskellige faglige kompetencer, gensidig respekt, diversitet, og tillid blandt teamet medlemmer. Selvom det handler om arbejde, så er der hver dag plads til smil og grin.

Transport og logistik vikar

Vi tilbyder desuden via vores datter-selskab PM Nordic en række ydelser og giver således ikke kun mulighed for effektiv rekruttering af kandidater og vikarer men vi vejleder og rådgiver også alle sider af det moderne arbejdsliv. Vi tilbyder også interimsledelse på alle niveauer. Endvidere hjælper vi også gerne med e-commerce og omnichannel rådgivning og assistance samt rekruttering på key-områder indenfor branchen.